ห้องพักแบ่งเป็น 3 โชน

โซน A มีทั้งนหมด 7 หลัง บ้านสุขสำราญ เข็มแสด แคทลียา ช้างศรีสยาม ฟ้ามุ่ย มิกกาซ่า และฟาแลนนอปซีส

โซน B มีทั้งนหมด 5 หลัง บ้านเอื้องคำ  เอื้องสาย  เอื้องผึ้ง  แวนด้าบลู  ลันดาโกลด์  

โซน C มีทั้งนหมด 8 หลัง หวายเกลียวทองหวายเกลียวเงิน เรือนเพชร  นารีเหลืองตรัง นารีเชียงดาว นารีอินทนนท์ แวววิเชียร และเหลืองจันทบูร

 

คลิกดูรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังก่อนตัดสินใจเลือกเข้าพักได้เลยครับ

บ้านเอื้องคำ เป็นบ้านพักฝั่งตรงข้าม เยี้องกับบ้านฟาแลนนอปซีส พักได้จำนวน 4 ท่าน ด้านหน้าใกล้ลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องสาย เป็นบ้านพักติดกับบ้านเอื้องคำ พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าใกล้ลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องผึ้ง เป็นบ้านพักติดกับบ้านเอื้องสาย พักได้จำนวน 7 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านแวนด้าบลู เป็นบ้านนพักติดกับบ้านเอื้องผึ้ง พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหลังติดริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านลันดาโกลด์ เป็นบ้านพักติดกับบ้านแวนด้าบลู พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าใกล้ริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

ห้องพักลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180