ห้องพักสวนผึ้ง รีสอร์ทติดริมน้ำ กางเต็นท์ โดมมองโกล ที่เที่ยวสวนผึ้ง ราชบุรี

โซน B มีทั้งนหมด 5 หลัง บ้านเอื้องคำ  เอื้องสาย  เอื้องผึ้ง  แวนด้าบลู และลันดาโกลด์  

คลิกดูรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังก่อนตัดสินใจเลือกเข้าพักได้เลยครับ

บ้านเอื้องคำ เป็นบ้านพักฝั่งตรงข้าม เยี้องกับบ้านฟาแลนนอปซีส พักได้จำนวน 4 ท่าน ด้านหน้าใกล้ลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องสาย เป็นบ้านพักติดกับบ้านเอื้องคำ พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าใกล้ลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องผึ้ง เป็นบ้านพักติดกับบ้านเอื้องสาย พักได้จำนวน 7 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านแวนด้าบลู เป็นบ้านนพักติดกับบ้านเอื้องผึ้ง พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหลังติดริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านลันดาโกลด์ เป็นบ้านพักติดกับบ้านแวนด้าบลู พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าใกล้ริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180