ห้องพักแบ่งเป็น 3 โชน

โซน A มีทั้งนหมด 7 หลัง บ้านสุขสำราญ เข็มแสด แคทลียา ช้างศรีสยาม ฟ้ามุ่ย มิกกาซ่า และฟาแลนนอปซีส

โซน B มีทั้งนหมด 5 หลัง บ้านเอื้องคำ  เอื้องสาย  เอื้องผึ้ง  แวนด้าบลู และลันดาโกลด์  

โซน C มีทั้งนหมด 8 หลัง หวายเกลียวเงิน หวายเกลียวทอง บ้านเรือนเพชร  นารีเหลืองตรัง นารีเชียงดาว นารีอินทนนท์ แวววิเชียร และเหลืองจันทบูร

คลิกดูรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังก่อนตัดสินใจเลือกเข้าพักได้เลยครับ

บ้านสุขสำราญ เป็นห้องพักหลังแรกที่ติดริมลำธาร ซึ่งไหลมาจากน้ำตกเก้าชั้นหรือเก้าโจน สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก

บ้านเข็มแสด เป็นบ้านพักถัดจากสุขสำราญ พักได้จำนวน 6 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านแคทลียา เป็นบ้านพักใกล้บ้านเข็มแสด พักได้จำนวน 6 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านช้างศรีสยาม เป็นบ้านพักถัดจากบ้านแคทลียา พักได้จำนวน  6 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านฟ้ามุ่ย เป็นบ้านพักถัดจากบ้านศรีสยาม พักได้จำนวน 3 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านมิกกาซ่า เป็นบ้านพักถัดจากบ้านฟ้ามุ่ย พักได้จำนวน 3 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านฟาแลนนอปซีส เป็นบ้านพักถัดจากบ้านมิกกาซ่า พักได้จำนวน 3 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

ห้องพักลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180