ห้องพักแบ่งเป็น 3 โชน โชน A โซน B โซน C

โซน A มีทั้งนหมด 7 หลัง บ้านสุขสำราญ เข็มแสด แคทลียา ช้างศรีสยาม ฟ้ามุ่ย มิกกาซ่า และฟาแลนนอปซีส

โซน B มีทั้งนหมด 5 หลัง เอื้องคำ เอื้องสาย เอื้องผึ้ แวนด้าบลู และลันดาโกลด์  

โซน C มีทั้งนหมด 8 หลัง

หวายเกลียวเงิน หวายเกลียวทอง หวายเกลียวเพชร  นารีเหลืองตรัง นารีเชียงดาว นารีอินทนนท์ แวววิเชียร และเหลืองจันทบูร

 

คลิกดูรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังก่อนตัดสินใจเลือกเข้าพักได้เลยครับ

บ้านสุขสำราญ เป็นห้องพักหลังแรกที่ติดริมลำธาร ซึ่งไหลมาจากน้ำตกเก้าชั้นหรือเก้าโจน สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก

บ้านเข็มแสด เป็นบ้านพักถัดจากสุขสำราญ พักได้จำนวน 6 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านแคทลียา เป็นบ้านพักใกล้บ้านเข็มแสด พักได้จำนวน 6 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านช้างศรีสยาม เป็นบ้านพักถัดจากบ้านแคทลียา พักได้จำนวน  6 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านฟ้ามุ่ย เป็นบ้านพักถัดจากบ้านศรีสยาม พักได้จำนวน 3 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านมิกกาซ่า เป็นบ้านพักถัดจากบ้านฟ้ามุ่ย พักได้จำนวน 3 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านฟาแลนนอปซีส เป็นบ้านพักถัดจากบ้านมิกกาซ่า พักได้จำนวน 3 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องคำ เป็นบ้านพักฝั่งตรงข้าม เยี้องกับบ้านฟาแลนนอปซีส พักได้จำนวน 4 ท่าน ด้านหน้าใกล้ลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องสาย เป็นบ้านพักติดกับบ้านเอื้องคำ พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าใกล้ลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเอื้องผึ้ง เป็นบ้านพักติดกับบ้านเอื้องสาย พักได้จำนวน 7 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าติดริมลำธาร สามารถลงเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านแวนด้าบลู เป็นบ้านนพักติดกับบ้านเอื้องผึ้ง พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหลังติดริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านลันดาโกลด์ เป็นบ้านพักติดกับบ้านแวนด้าบลู พักได้จำนวน 4 ท่าน บรรยากาศร่มรื่น ด้านหน้าใกล้ริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านหวายเกลียวทอง อยู้ระหว่างหวายเกลียวเงินกับลันดาโกลด์ พักได้จำนวน 7 ท่าน  ด้านหน้าใกล้ริมลำธาร เดินไปเล่นน้ำได้ รายละเอียดห้องพัก →

บ้านหวายเกลียวเงิน บ้านพักอยู้ระหว่างหวายเกลียวทองกับหวายเกลียวเพชร พักได้จำนวน 4 ท่าน ด้านหน้าใกล้ลำธาร   รายละเอียดห้องพัก →

บ้านหวายเกลียวเพชร บ้านพักอยู้ระหว่างหวายเกลียวทองกับหวายเกลียวเพชร พักได้จำนวน 4 ท่าน ด้านหน้าใกล้ลำธาร  รายละเอียดห้องพัก →

1,500 บาท
บ้านนารีเหลืองตรัง
พักได้จำนวน 2 ท่าน

บ้านนารีเหลืองตรัง บ้านพักหลังเดียวกับนารีเชียงดาว พักได้จำนวน 2 ท่าน ห่างลำธารประมาณ 100 เมตร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก

บ้านนารีเชียงดาว บ้านพักอยู้ใกล้ฟาร์มกล้วยไม้ ฟวร์มกวาง พักได้จำนวน 3 ท่าน ห่างลำธารประมาณ 100 เมตร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านนารีอินทนนท์ บ้านพักติดกับบ้านนารีเชียงดาว พักได้จำนวน 3 ท่าน ห่างลำธารประมาณ 100 เมตร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านแวววิเชียร บ้านพักใกล้ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ พักได้จำนวน 10 ท่าน ห่างลำธารประมาณ 20 เมตร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

บ้านเหลืองจันทบูร บ้านพักใกล้ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ พักได้จำนวน 12 ท่าน ห่างลำธารประมาณ 20 เมตร เดินไปเล่นน้ำได้  รายละเอียดห้องพัก →

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180