เดือน กันยายน 2563

ตรวจสอบห้องพักจากตารางการจองห้องพัก ห้องพักที่จองแล้วจะมีชื่อปรากฎอยู่  ต้องการดูห้องพักหลังอื่นๆ คลิกที่ชื่อบ้านหรือเลือกจากเมนูด้านล่าง 


การจองห้องพักประจำปี 2563 โซน Aเดือน กันยายน 2563 (ดูแบบบ้านพัก คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
1อ
 คุณ ปูลมฯ2000            
2พ
           
3พฤ
             
4ศ
             
5ส
           
10อา
           
7จ

8อ
9พ
             
10พฤ
             
11ศ
             
12ส
คุณ ขวัญฯ1000คุณ ขวัญฯ1000คุณ ชาลีฯ รร เมืองใหม่ ส 3 3000คุณ ขวัญฯ2000คุณ ชาลีฯ รร เมืองใหม ลพบุรีNoo Dow-3000
13อา
คุณ ปวีณาฯ1000   คุณ นิชาภาฯ2000
14จ
คุณ กมลทิพย์ฯ2000
คุณ กมลทิพย์ฯ
15อ
 คุณ กมลทิพย์ฯ2000คุณ กมลทิพย์ฯ2000
16พ
           
17พฤ
             
18ศ
             
19ส
คุณ ยอฯ
คุณ ยอฯ คุณ ชัยชนะฯ1000  คุณ จุรีพรฯ1000คุณ เชิงชายฯ1000คุณ เชิงชายฯ1000
20อา
 คุณ ปุ่มฯ1900คุณ ปุ่มฯ          
21จ
             
22อ
ม ราชภัฏจอมบึง
ม ราชภัฏจอมบึงม ราชภัฏจอมบึงม ราชภัฏจอมบึงม ราชภัฏจอมบึงม ราชภัฏจอมบึงม ราชภัฏจอมบึง
23พ
             
24พฤ

คุณ หนูนาฯ1000  
25ศ
 
26ส
 คุณ ลาวัลย์ฯ1000 คุณ ลาวัลย์ฯ1000
27อา
       
28จ
       
29อ
   
 
30พ
          

          

การจองห้องพักประจำปี 2563 โซน B


เดือน กันยายน 2563 (ดูแบบบ้านพัก คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
1อ
             
2พ
             
3พฤ
             
4ศ
คุณ ประสงค์ 300   คุณ สุดารัตน์ฯ1000คุณ สุดารัตน์ฯ
5ส
   
6อ
             
7จ
   
8อ
9พ
           
10พฤ
            
11ศ
             
12ส
คุณ ฉันท์ฯ1000  คุณ ฉันท์ฯ  

คุณ แบงค์ฯ1500 ด รีสอร์ท

 คุณ สุภชัยฯ1000 
13อา

 
14จ

 
15อ
 
16พ
           
17พฤ
             
18ศ
       
คุณ สุจินต์ฯ 
19ส
 
20อา
            
21จ
 ม ราชภัฏจอมบึง ม ราชภัฏจอมบึง ม ราชภัฏจอมบึงม ราชภัฏจอมบึง ม ราชภัฏจอมบึง  ม ราชภัฏจอมบึง
ม ราชภัฏจอมบึง 
22อ23พ


24พฤ


25ศ


26ส


คุณ เล็กฯ ตมอ 3 หลังคุณ โจฯ 5000
คุณ โจฯ
27อา


28จ


29อ


30พ

การจองห้องพักประจำปี 2563 โซน C


เดือน กันยายน 2563 (ดูแบบบ้านพัก คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)


วันที่


1อ
             
2พ
             
3พฤ
             
4ศ
             
5ส
       
6อา
       
7จ
  
8อ
9พ
       
10พฤ
       
11ศ
   คุณ มยุรีฯ4500
   
12ส
     คุณ มยุรีฯ4500   
 13อา

14จ
BOOKING
 
15อ
 
16พ
      
17พฤ

      
18ศ
      
19ส
 คุณ สุจินต์ฯ
 คุณ สาธิตาฯ2000
คุณ ธงชัยฯ2000
  
 20อา
       
21จ
       
22อ
ม ราชภัฏจอมบึง
ม ราชภัฏจอมบึง
23พ
           
 24พ 
       
25ศ
          
 26สคุณ โจฯ
คุณ จี๊ดฯ2800

โอน 2000
คุณ อ้อฯ1000 ส 4คุณ อดมฯ500
  27ส
       
  28จ    
  
29อ
   
 
30พ
             

 

ตรวจสอบการจองห้องพักคลิกที่ภาพเลยครับ

บ้านพักลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด

184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180